رونق تولید ملی | دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸

برنامه نگاه روز با حضور سرهنگ حکمتیان فرمانده تیپ 48 سپاه فتح استان به مناسبت هفته دفاع مقدس - نمایش محتوای خبر

 

 

برنامه نگاه روز با حضور سرهنگ حکمتیان فرمانده تیپ 48 سپاه فتح استان به مناسبت هفته دفاع مقدس

برنامه نگاه روز با حضور سرهنگ حکمتیان فرمانده تیپ 48 سپاه فتح استان به مناسبت هفته دفاع مقدس

برنامه نگاه روز با حضور سرهنگ حکمتیان فرمانده تیپ 48 سپاه فتح استان به مناسبت هفته دفاع مقدس