Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

برای هر 2 هزار و 500 نفر در استان یک پزشک عمومی نیاز است

برای هر 2 هزار و 500 نفر در استان یک پزشک عمومی نیاز است


مدیر گسترش مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح عظیم پزشک خانواده در استان تا آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: برای هر دو هزار و 500 نفر جمعیت تحت پوشش این طرح به یک پزشک عمومی، یک پرستار و یک ماما نیاز است. لطف اله افروشته افزود: این طرح ملی می بایست تا پایان سال 91 در تمامی شهر های بالای 30 هزار نفر در استان اجرایی و عملیاتی شود. (روزنامه امید مردم/ 30 فروردین 1391)