Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

برای نخستین سال تا 15 تیرماه تمامی مدارس کشور باز هستند

برای نخستین سال تا 15 تیرماه تمامی مدارس کشور باز هستند


رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در یاسوج گفت: جهت رفاه حال خانواده ها در ثبت نام دانش آموزان در ایام هفته مدارس تا 15 تیرماه باز هستند. علی فرهادی با اشاره به اینکه در سال های گذشته فقط مدارس روزهای دوشنبه و چهارشنبه باز بود گفت: ثبت نام دانش آموزان ابتدایی تا پایان خرداد و دیگر دوره های تحصیلی تا 15 تیرماه انجام می شود. وی با اشاره به اجرای نظام 3-3-6 و اضافه شدن پایه ششم ابتدایی گفت: باتوجه به ثبت نام دانش آموزان برنامه ریزی جهت ساماندهی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات انجام خواهد شد. رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: در این زمینه از طریق رسانه ها به خانواده ها و مدیران مدارس اطلاع رسانی مستمر انجام خواهد شد.