Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بخش خصوصی بازوی توانمند استان برای توسعه

بخش خصوصی بازوی توانمند استان برای توسعه


استاندار کهگیلویه وبویراحمد در بازدید از طرح ماهی 800 تنی در حاشیه رودخانه بشار یاسوج گفت: همراهی و مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی توسعه و شکوفایی این استان را در ابعاد مختلف به دنبال خواهد داشت.

سید موسی خادمی افزود: یکی از ظرفیت های بالقوه اما مغفول مانده برای توسعه این استان اجرای طرح های کشاورزی به ویژه در بخش آبزیان است. وی بیان کرد: وجود دو رودخانه پرآب و همیشه خروشان بشار و خرسان یاسوج ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح های کشاورزی ، گردشگری و زیست محیطی است. خادمی تصریح کرد: دولت با ایجاد بسترهای لازم و شرایط زیر بنایی، تامین منابع بانکی و کمک های فنی و اعتباری راه را برای ورود کارآفرینان و متقاضیان کار و تولید فراهم خواهد کرد. رییس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد نیز در این بازدید از آمادگی کامل این سازمان برای حمایت از متقاضیان طرح های پرورش ماهی در حاشیه رودخانه های بشار و خرسان خبر داد. جعفر گوهرگانی افزود: سازمان جهاد کشاورزی نیز آماده همکاری برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و پمپاژ آب از رودخانه های خرسان و بشار برای اراضی کشاورزی حاشیه این دو رودخانه پرآب است. وی میزان پیشرفت فیزیکی طرح ماهی در روستای خرسان را افزون بر 20 درصد با ظرفیت حدود 800 تن اعلام کرد. گوهرگانی با بیان اینکه میزان اعتبار پیش بینی شده برای اجرای کامل این طرح حدود 51 میلیارد ریال است، افزود: 45 میلیارد ریال آن تسهیلات بانکی است. وی افزود: این طرح در زمینی به مساحت سه هکتار در حال اجرا است که با بهره برداری از آن زمینه اشتغال 80 نفر نیز فراهم خواهد شد.منبع:خبرمرکز