Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

با نظارت پررنگ تر به نیازهای واقعی مدد جویان پاسخ داده شود

مدیر کل بهداشت و درمان و امور بیمه کمیته امداد کشور گفت: حفظ کرامت انسانی در کمیته امداد از اهداف مهم این نهاد است.

ناصر ایروانی منش در جمع کارکنان حوزه درمان کمیته امداد این استان نگاه سلامت محور را از دیدگاه های حاکم بر این حوزه خواند و عنوان کرد: باید پرداخت هزینه های درمانی در حوزه سلامت مددجویان با طرح و برنامه و به صورت هدفمند باشد به گونه ای که یک مددجو در کنار دریافت هزینه های درمانی خود به رعایت نکات بهداشتی لازم ترغیب و الزام شود. (روزنامه امید مردم / 12 تیر 1391)