Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بازاریابی تولیدات روستایی از اشتغال زایی مهم تر است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت ایجاد و ترویج اشتغال در شهرها و روستاها گفت: بازاریابی و فراهم شدن زمینه فروش محصولات و تولیدات طرح های اشتغالی مددحویان از خود اشتغال زایی مهم تر است. (روزنامه امید مردم /22 مرداد 1391)