Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

باران تابستاني ياسوجيها و سي سختي ها را غافلگير كرد

بارش باران در گرماي شهريور ماه ، هواي شهرهاي ياسوج و سي سخت را بهاري و شهروندان اين شهرها را غافلگير كرد. در دو شب گذشته بارش چند دقيقه اي باران به همراه رعد و برق در برخي از مناطق شهرستانهاي توريستي بويراحمد و دنا ،طراوتي تازه به جنگلهاي دنا كه از ابتداي سال تاكنون چندين مرتبه مورد هجوم ريزگردها قرار گرفته بودند بخشيد. (روزنامه امید مردم/ 6 شهریور 1391)