Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ایمن سازی خروجی زیرگذردوگنبدان نیازمند توجه بیشتر است

ایمن سازی خروجی زیرگذردوگنبدان نیازمند توجه بیشتر است


ایمن سازی خروجی زیرگذر در محدوده مقابل شهرداری دوگنبدان برای جلوگیری از بروز حوادث مرگ برای عابران پیاده ضروری است.

بی توجهی برخی شهروندان و عبور از مسیر جاده پر مخاطره محدوده در نزدیکی دهانه خروجی نظیر حادثه کشته شدن یک عابر در این نقطه براثر سرعت زیاد خودرو می طلبد که برای ایمن سازی این نقطه اقدام جدی تری صورت گیرد. نبود دیدکافی برای خودروهای درحال عبور از زیرگذر سلامت هر عابری که قصد عبور از مسیر بلوار واقع در دهانه زیرگذر را داشته باشد به مخاطره خواهد انداخت. گذاشتن فنس در بخشی از باند وسط زیرگذر از اورژانسی ترین اقدمات پیشگیرانه خواهد بود. پس از تعطیلات نوروزی وافزایش مراجعه شهروندان به شهرداری و دیگر سازمانها رفت وآمد درمسیر دهانه زیرگذرافزایش خواهد یافت که جلوگیری وقوع تصادف خودرو با عابران پیاده نیارمند اقدام جدی ترمسوولان اعضای شورای ترافیک و راهنمایی ورانندگی است. مرگ یک عابر پیاده در اولین روزهای عید دردهانه خروجی زیرگذر دوگنبدان باعث نگرانی مردم شد. اجرای طرح زیرگذر دوگنبدان بر تسهیل ترافیک این شهر افزوده است.