Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ایلدخت

ایلدخت


برنامه ایلدخت با مخاطب دختران 12 تا 35 ساله اعم از شهری و روستایی، دانشجو، دانش آموز و ... به مدت 30 دقیقه از صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد پخش می شود.

این برنامه موضوعات مختلفی از جمله سبک زندگی، دغدغه های دختران نوجوان و جوان از قبیل کار، تحصیل، خانواده، ازدواج، هنر و ... می پردازد و متناسب با موضوع برنامه گزارشهایی تهیه خواهد شد.

از دیگر بخش های برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- سرمش روز: این بخش به نکات کلیدی مورد نیاز دختران می پردازد.

- آوازه های دنا: گزارشی از دختران موفق می باشد.

- عالم آراها: به دختران بزرگ استان مثل بی بی حکیمه و ... می پردازد.

- دختران دیروز مادران امروز: این بخش گزارشی در خصوص توقعات تعریف از زندگی و ... از نظر مادران و دختران می می پردازد.

- کارشناس: کارشناس برنامه متناسب موضوع از کارشناسان مذهبی، روانشناس، جامعه شناس، هنری، ورزش انتخاب می شود.

-حرف های دل: این بخش حرف های دل دختران که به صورت پیامکی، تلفنی، اینترنتی و یا پستی ارسال شده اند را می خواند.

- دختران موفق: گزارشی از دختران موفق در همه رشته ها تهیه می شود همچنین به حوزه قرآن نیز  توجه خاص می شود.

در این برنامه به موضوع حجاب و عفاف نیز به صورت ویژه پرداخته می شود.

زمان پخش این برنامه روز جمعه ساعت 17:20 می باشد.

 

 

تهیه کننده: مریم فرخی

گوینده: سهیلا سیف الله زاده

گزارشگران: مریم فرخی، اعظم آسایش