Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

آیت اله ملک حسینی در جشن تکلیف دانش اموز مدرسه امام حسن مجتبی جامعه القران

آیت اله ملک حسینی در جشن تکلیف دانش اموز مدرسه امام حسن مجتبی جامعه القران


20 دانش اموز مدرسه امام حسن مجتبی جامعه القران رسیدن به سن تکلیف خود را جشن گرفتند. آیت اله ملک حسینی در این آئین گفت : نقش والدین در ژرورش روحیه معنوی کودکان را مهم خواند و گفت : در سایه پرورش اخلاقی صفت ها و قدرتهای خداوندی و فضائل بزرگ عقلی امانت  شجاعت و احتیاط در کودک بیدار می شود. آیت اله ملک حسینی خطاب به دختران حاضر در این مراسم نیز حفظ عفت و حجاب و رعایت موازین شرعی را توصیه کرد و از آنها خواست که با انس بیشتر با معارف قرانی خودر ا تقویت معنوی نمایند.منبع: خبر مرکز