Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اولين دانشكده دندانپزشكي در استان كهگيلويه و بويراحمد تاسيس شد

اولين دانشكده دندانپزشكي در استان كهگيلويه و بويراحمد تاسيس شد تا نيازهاي بخش دندانپزشكي استان را در آينده تامين كند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان در مراسم گشايش اين دانشكده گفت: در نيمسال اول فعاليت آموزشي اين دانشكده 27 دانشجو در رشته هاي مختلف دندانپزشكي پذيرفته شده اند كه هم اينك در اين فضاي اموزشي مشغول به تحصيل اند كه 50 درصد آنها بومي اند.
دكتر نبوي زاده افزود: با راه اندازي اين دانشكده علاوه بر تامين نياز آموزشي بخش دندانپزشكي استان نياز ديگر استانها نيز برطرف مي شود.
دكتر يوسفي رئيس دانشكده دندانپزشكي هم گفت : 14 پزشك متخصص و فوق تخصص نيز بعنوان اعضاي هيئت علمي دانشكده پذيرفته شده اند كه علاوه بر اموزش دانشجويان با راه اندازي مطب در كلينيكهاي تخصصي دندانپزشكي خدمات تخصصي دندانپزشكي در زمينه هاي لثه، اورتودني، فك ، ترميم ارائه مي دهند.