رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

اهمیت مسافرت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اهمیت مسافرت

Loading the player...

سفر پنج فایده دارد اندوه زدایی ادب اموزی دانش افزایی مال اندوزی و همنشین با شرافتمند. مسافرت روحیه انسان را عوض می کند و باعث شادی روح انسان می شود و اگر سفر تجاری باشد هم باعث تجربه اندوزی و دانش افزایی می شود و هم باعث افزایش مال می شود و چون هر منطقه ای یک آداب و رسوم خاص خود را دارد پس انسان آداب مناطق دیگر را نیز یاد می گیرد