Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اهدای عضو نوعدوستان به 112 نفر جان دوباره داد

مسوول هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: اهدای عضو نوعدوستان در این استان جان 112 نفر را تاکنون نجات داده است.ساسان عباسی افزود: از سال 90 فعالیت پیوند و اهدای عضو در کهگیلویه و بویراحمد به صورت جدی شروع شد ودراین مدت 40 نفر از افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند با رضایت خانواده های آنها عضو کلیه و کبد را اهدا کرده اند. وی با اشاره به این که این استان رتبه دوم اهدای عضو در کشور را دارد تصریح کرد: در سال 90خیران نیکوکار 37 عضو، در سال 91 بیش از 24 عضو و در سال 92 بیش از44 عضو و در سال 93 هفت عضو به بیماران نیازمند اهدا کرده اند . مسوول هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: اهدای عضو اهدای زندگی است و گسترش این فرهنگ نقش اثرگذاری در نجات جان انسان های نیازمند عضو دارد.منبع:خبرمرکز