Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اهداء 3 عضو بیمارمرگ مغزی درگچساران

اهداء 3 عضو بیمارمرگ مغزی درگچساران


دریک اقدام خدا پسندانه 3 عضو بیمارمرگ مغزی درگچساران اهداء شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمدگفت: اهداء دو کلیه و کبد مرد 43 ساله خوزستانی دربیمارستان شهید رجایی گچساران جان 3 نفر رانجات داد.پرویز یزدان‌پناه گفت: مرحوم ایرج جوی براثرتصادف دچار خون‌ریزی وسیع مغزی (مرگ مغزی ) شده بود.وی با بیان اینکه این عمل جراحی به همت تیم جراحی پیوند اعضاء شیراز عصر دیروز در بیمارستان شهید رجایی گچساران صورت گرفت گفت:اعضاء این بیمار مرگ مغزی پس از خارج شدن ازبدن،به بیمارستان نمازی شیراز جهت پیوند به بیماران نیازمند انتقال داده شد.
عصر روز یکشنبه 13 مهر نیزدربیمارستان شهید بهشتی یاسوج دو کلیه، کبد،پانکراس مرحوم احمدی18 ساله، که درسانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به4 بیمارنیازمند اهدا شد.از ابتدای سال جاری تاکنون اعضای 10 بیمار مرگ مغزی دراستان کهگیلویه و بویراحمد به نیازمندان اهدا ‌شد.منبع :خبرمرکز