Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اهداء زمین برای احداث بستر درمانی شهر دیشموک

اهداء زمین برای احداث بستر درمانی شهر دیشموک


نشست شورای سلامت وامنیت غذایی بخش وشهر دیشموک با حضور مسئولین برگزار شد . دادی نژاد رئیس نشست شورای سلامت بخش از اهداء زمین برای احداث بستر درمانی شهر دیشموک خبر داد وگفت : جمع آوری احشام رها شده در سطح شهر ، فروش مرغ زنده ،دکه های مواد غذایی جنب مدارس در سطح شهر انتقال جایگاه زباله شهر دیشموک ،پیگیری روستاهای فاقد آب شرب سالم وفرایند کلرزدایی منابع آبی ،پیگیری بیماری pprدامی توسط دامپزشکی وتهیه واکسن pprبرای دامداران ،تعمیر لوله های شکسته معابر سطح شهر از مهمترین مصوبات این نشست بود