جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

انیمیشن پایی که جا ماند - قسمت چهاردهم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن پایی که جا ماند - قسمت چهاردهم

انیمیشن پایی که جا ماند - خاطرات سید ناصر حسینی پور از دوران اسارت در زندان های رژیم بعثی عراق.

قسمت چهاردهم