رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

انیمیشن پایی که جا ماند - قسمت نوزدهم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن پایی که جا ماند - قسمت نوزدهم

انیمیشن پایی که جا ماند - خاطرات سید ناصر حسینی پور از دوران اسارت در زندان های رژیم بعثی عراق.

قسمت نوزدهم