رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

انیمیشن پایی که جا ماند - قسمت ششم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن پایی که جا ماند - قسمت ششم

انیمیشن پایی که جا ماند - خاطرات سید ناصر حسینی پور از دوران اسارت در زندان های رژیم بعثی عراق.

قسمت ششم