رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

انیمیشن پایی که جا ماند - قسمت اول - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انیمیشن پایی که جا ماند - قسمت اول

انیمیشن پایی که جا ماند

 انیمیشن پایی که جا ماند - خاطرات سید ناصر حسینی پور از دوران اسارت در زندان های رژیم بعثی عراق.

قسمت اول