Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اندیشه تابناک

اندیشه تابناک


صدای شبکه استانی دنا به منظور گسترش اندیشه های ناب حضرت امام خمینی ( رحمت الله علیه) اقدام به تولید برنامه ای به عنوان اندیشه های تابناک نموده که هفته ای 15 دقیقه از این شبکه به روی آنتن می رود. در این برنامه با توجه به مناسبت های روز و هفته از کلام امام (رحمت الله علیه ) با صدای خودشان و یا به صورت نریشن بخش هایی انتخاب و با تمهیدات هنری رادیویی پخش می گردد. نظر شخصیت های جهانی در مورد امام ( رحمت الله علیه شیوه زندگی آن حضرت و گزارشهای مردمی از دیگر بخش های این برنامه است که از آغاز سال 91 در صدای شبکه استانی دنا تهیه و پخش می شود

تهیه کننده : شهرزاد چرامی