Skip to Content

امسال اعتبارات گچساران برای 287 طرح توزیع شد

امسال اعتبارات گچساران برای 287 طرح توزیع شد


اعتبارات امسال شهرستان گچساران در 17 فل ، 50 برنامه و 287 طرح و بیش از 581میلیارد و 642 میلیون ریال در قالب تملک دارایی، اعتبار 2 درصد سهم نفت و گاز و استانی ارزیابی و توزیع شد.

فرماندار گچساران در حاشیه کمیته برنامه ریزی و توزیع اعتبارات سال جاری گچساران افزایش 8.5 درصدی اعتبار تملک دارایی این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. ( روزنامه ایران/ 28 تیر 1391)