Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

الویت کمیته امداد توانمند سازی مددجویان است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کهگیلویه و بویراحمد در مراسم معارفه مدیر جدید کمیته امداد شهرستان کهگیلویه رویکرد کمیته امداد را فقر زدایی از طریق توانمندسازی خانواده ها عنوان کرد و گفت: ما باید به خانواده های تحت پوشش این نهاد حمایتی به عنوان انسان های توانمند و مولد نگاه کنیم و این خانواده ها باید هم در تولید ملی و هم در تولید معیشت خود مشارکت کنند.

غلامرضا متقی ترویج فرهنگ احسان، انفاق و نیکوکاری در جامعه را ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: این برنامه ها مبنای قرآنی دارند و باید به عنوان یک باور در جامعه ما پذیرفته شوند. وی همچنین با اشاره به روز ارتباطات و روابط عمومی، بیان داشت: رویکرد علمی توجه به فناوری اطلاعات و توجه به ارتباطات در دنیای امروز است و باید این رویکرد در دستور کار کمیته امداد قرار گیرد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در امداد فرد مطرح نیست بلکه مردم، جامعه، ارزش ها و نظام مطرح است، تصریح کرد: رسالت کمیته امداد، مدد در راستای نایل شدن به زندگی شرافتمندانه است. متقی مهمترین وظیفه کمیته امداد را جلب رضایت مردم عنوان کرد و بیان داشت: مسئولان این نهاد حمایتی باید خدمتگذار مردم باشند و از هر اقدامی که رضایت مردم را خدشه دار کند دوری کنند. همچنین مدیر جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه استفاده از توان مسئولان این شهرستان، مبارزه با فقر، توجه به جایگاه ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) و توجه به برنامه های فرهنگی در سطح شهرستان را از مهمترین سیاست های کاری خود عنوان کرد. امرالله فروزنده از مدیریت در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان امانت الهی نام برد و افزود: در کلیه امورات خیرخواه مردم بودن، دوری از مسائل حاشیه ای، توجه به اصل خدامحوری و توجه به فرهنگ و انفاق و زکات را در دستور کار خود قرار می دهم. در پایان این مراسم از زحمات عنایت رحیمی نیا تقدیر و امرالله فروزنده به عنوان مدیر جدید کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه معرفی شد.

 

منبع: خبر مرکز