Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

الزام ادارات استان به معرفی رابط مدیریت سبز در ادارات

الزام ادارات استان به معرفی رابط مدیریت سبز در ادارات


استاندار کهگیلویه و بویراحمددر شورای برنامه ریزی استان گفت: در هر دستگاه اجرایی این استان باید یک نفر به عنوان رابط مدیریت سبز معرفی شود.سید موسی خادمی افزود: مدیریت سبز یک نظام مدیریتی با شاخص های معین است. وی اظهار کرد: برخی از مشکلات عرصه زیست محیطی و سلامت باید در کارگروههای مربوطه بررسی شوند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد به نقش آموزش در توسعه مدیریت سبز اشاره و خاطرنشان کرد: آموزش مدیران اجرایی استان دراین زمینه ضروری است. در هر دستگاه اجرایی نیز باید یک نفر به عنوان رابط مدیریت سبز معرفی شود. خادمی تصریح کرد: مدیریت سبز یک کار فرآیندی است و باید همواره مورد توجه جدی قرار گرفته و ارتقا یابد.منبع:خبر مرکز