Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

افق رسانه

افق رسانه


بسمه تعالي

سند افق رسانه

مقدمه

تحولات شگفت انگيز در عرصه ارتباطات به ويژه در دهه اخير ، تمامي مناسبات بشري را دگرگون ساخته است . دسترسي انسان به ابزارهاي نوين ارتباطي از طريق فناوريهاي پيشرفته و سرمايه گذاريهاي كلان دولتها در اين زمينه ، تعريف جديدي از قدرت و موازنه آن در دنياي كنوني ارائه داده است.

اگر در گذشته استفاده از شبكه هاي راديويي و تلويزيوني يك تفنن و سرگرمي اختياري تلقي مي شد ، اينك بهره مندي از اين وسائل يك ضرورت و الزام اجتماعي است و استفاده از رسانه ها ، جزءلاينفك زندگي نوين محسوب مي شود. در حقيقت خارج ماندن افراد از گردونه وسائل ارتباط جمعي ، به مفهوم حذف شدن آنان از حياط اجتماعي جديد است.

عصر حاضر از منظري ديگر عصر حاكميت رو به تزايد افكار عمومي برسرنوشت جوامع شناخته شده است. از اين رو قدرتهاي بزرگ براي حفظ منافع و تعقيب اهداف خويش در مقام تسخير افكار عمومي در مناطق هدف هستند. ابزار اين حركت به كارگيري رسانه ها براي انتقال پيام است . تحولات سياسي اجتماعي سالهاي اخير در نقاط مختلف جهان بيانگر وجود و بروز جنگ رسانه اي بر سر تسخير و فتح افكار عمومي و ايجاد تغييرات دلخواه در فرهنگ جوامع هدف و به طور خاص منطقه خاورميانه است.

حضور در ميانه و هنگامه چنين جنگ رسانه اي توانفرسايي ، برنامه ريزي و مديريت ويژه اي را نياز دارد. محيط بسيار متغير و متحول دنياي ارتباطات ايجاب مي نمايد سازمان صدا وسيما در آستانه برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و در راستاي چشم انداز بيست ساله نظام ، دست به حركتي نو در برنامه ريزي و ترسيم حركت آينده خويش بزند. از رو به پيروي از منويات رهبر فرزانه انقلاب ، رسانه ملي ماموريت يافت با نگاهي راهبردي ، آينده نگرانه و معطوف به چالش هاي محطي خارجي و تحليل محيط داخلي سازمان ، استراتژي حركت خود را در پنج سال آينده ترسيم نمايد.

بدين منظور ابتدا كميته اي علمي مركب از صاحب نظران برجسته علم مديريت در معاونت تحقيقات و برنامه ريزي تشكيل شد و توسط اين كميته مفاهيم و ادبيات پايه برنامه ريزي استراتژيك ، تعريف و مدل مناسب سازمان براي اين كار انتخاب گرديد . سپس با بهره گيري از مطالعات ، و نيز مصاحبه هاي صورت گرفته با گروهي از مديران سازمان و نيز اخذ نظرات راهبردي رياست سازمان ، مجموعه افق رسانه ، شامل:

تحليل محيط خارجي و داخلي سازمان ، اهم فرصت ها ، تهديدها ، نقاط قوت و ضعف سازمان ، بيانه ماموريت ، چشم انداز ، استراتژي ها ، اهم اولويت هاي كتاب برنامه و نيز اهم ساز و كارهاي اجرايي تدوين گرديد. اين مجموعه در چند نوبت در طول شش ماه گذشته در شوراي معاونان سازمان و به تبع آن در كميته هاي كارشناسي هر معاونت به بحث گذاشته و اصلاح و تكميل شد.

در نهايت به منظور درك بهتر چشم انداز و استراتژي هاي تعيين شده مجموعه «افق رسانه» در فروردين 84 توسط جناب آقاي مهندس ضرغامي در همايش سراسري مديران به تفصيل تبيين گرديد.

اينك به منظور ايجاد همگرايي بيشتر و تمركز بر روي اهداف سازماني ، بخش هايي از مجموعه « افق رسانه » كه جنبه كاربردي آن مورد توجه است تقديم مي شود.

اميد است با اتكال الهي و اشتراك مساعي كليه مديران و همكاران گرامي و با نصب العين قرار دادن اين مجموعه ، شاهد تحقق اهداف و استراتژي هاي رسانه ملي باشيم.

 

بيانه ماموريت

سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران به مثابه دانشگاه عمومي و با بهره گيري از هنر فاخر و سمت دهي موثر و كارآمدآن.

- از طريق كانالهاي راديويي و تلويزيوني ، و برخوردار از رسانه هاي مجازي (شبكه هاي رايانه اي و اينترنتي) و مكتوب

- با توليد و پخش برنامه هاي متنوع آموزشي ،خبري و اطلاع رساني ، سرگرمي و تفريحي و....

- در حوزه استاني ، ملي ، منطقه اي و جهاني

- با مخاطبان گسترده اعم از ايرانيان داخل و خارج از كشور ، فارسي زبانان آسياي ميانه و شبه قاره مسلمانان جهان و ديگر شهروندان جامعه جهاني

ماموريت« مديريت و هدايت فرهنگ و افكار عمومي جامعه » را بر" اساس " اهداف كلان" زير بر عهده دارد:

1- تعميق و ارتقاي"معرفت و ايمان روشن بينانه" اخلاق فاضله" و "رفتار ديني خالصانه" آحاد جامعه و حفظ و اعتلاي" فرهنگ و هويت ايراني ـ اسلامي"

2- ريشه دار كردن شناخت و باور عمومي به " ارزشها و بنيان هاي فكري انقلاب و نظام اسلامي " و" ولايت فقيه".

3- مصونيت بخشيدن به اذهان عمومي جامعه در قبال تاثير پذيري از موج مخرب" تهاجم فرهنگي و فكري" بيگانه به ويژه "سكولاريزم" ، " گرايش هاي الحادي و مادي" و فرهنگ "ليبراليزم غربي".

4- افزايش باور عمومي نسبت به " اصالت و پايگاه مردمي" و " كارآمدي" نظام جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج از كشور.

5- ايجاد" انگيزه ملي" ، "همگرايي و همكاري عمومي" در جهت افزايش " اقتدار ، وحدت و امنيت ملي".

6- ايجاد " اميد" ،" نشاط " و " خودباوري ملي" در جهت" نهضت نرم افزاري و توليد علم" و "رشد و توسعه فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي " كشور.

7- روشنگري همه جانبه در خصوص" استعمار فرانو" و ايجاد" همگرايي و همبستگي عمومي" در ميان مسلمانان جهان در راستاي حفظ " منافع جهان اسلام" و مقابله با تبليغات مخرب رسانه هاي بيگانه در جهت تضعيف چهره اسلام و نظام جمهوري اسلامي در سطح برون مرزي.

در ايفاي ماموريت فوق اهم « اصول و ارزش هاي حاكم بر رسانه ملي» عبارتند از :

1- حاكميت ارزش هاي ايراني ، اسلامي و انقلابي بر تمامي سياستگذاري ها ، برنامه ريزي ها و توليدات .

2- امين نظام و مورد اعتماد مردم و پل ارتباطي مستحكم ميان آحاد جامعه و مسئولان نظام و تسهيل كننده رابطه همدلانه و صميمانه مردم و دولت.

3- توجه به نياز ، مصلحت و ميل مخاطب در امر سياستگذاري و برنامه سازي.

4- رعايت اصول و ارزش هاي حرفه اي ، فني ، هنري و كارشناسي در توليد برنامه ها.

5- رعايت بي طرفي در حوزه رقابتهاي سياسي جناح هاي درون نظام وحاكميت مصالح نظام و مردم در اين حوزه.

6- احترام به فرهنگ اقوام و طوايف مختلف موجود در كشور و پرهيز از هرگونه تعريض قومي ، مذهبي و ديني در راستاي حفظ وحدت ، يكپارچگي و انسجام ملي.

7- توجه به تمامي آحاد جامعه به عنوان مخاطبان رسانه ملي شامل اقشار ، اقوام ، جنسيت ، طبقات سني و گروه هاي تحصيلي  مختلف.

8- پاسداري از خط و زبان فارسي و ميراث كهن فرهنگ اسلامي – ايراني و تاريخ كهن ايران زمين .

9- رعايت آزادي بيان و نشر افكار و تضارب آرا ، با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور.

10- حامي ديانت و معنويت ، صلح و نوعدوستي ، عدالت و برابري و حمايت از مستضعفان و امت اسلامي در عرصه جهاني.

 

« چشم انداز در افق ده سال آينده »

با اميد به عنايات الهي و عزم همه جانبه ، سازمان صدا وسيما در ده سال آينده (1393 ه ش ) از جايگاهي با مشخصات زير برخوردار خواهد بود :

1- داراي نقشي بي دليل در جهت دهي مثبت به تحولات فكري ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي جامعه با تكيه بر اطلاعات دقيق و همه جانبه از نيازها و انتظارات مخاطبان خويش و بستر ساز توسعه همه جانبه كشور و هموار كننده راه رشد و بسط اخلاق ، معنويت و ارزش هاي ديني در جامعه.

2- مورد اعتماد آحاد جامعه و منبع خبري و اطلاع رساني مورد وثوق مردم .

3- الهام بخش و اثر گذار بر تحولات منطقه و جهان اسلام در ترازي برتر از ساير رقبا.

4- برخوردار از توسعه كيفي در همه ابعاد و توليد كننده انبوه محصولات فرهنگي – هنري فاخر در قالب هاي مختلف فيلم ، سريال ، انيميشن ، مستند ، موسيقي و نماهنگ تصويري و برخوردار از مزيت رقابتي چشمگير و باثبات در مهندسي و توليد پيام در مقايسه با ديگر رقبا ( اعم از منابع متنوع خبري داخلي و خارجي ، راديو و تلويزيون هاي ماهواره اي رقيب و توليدات چند رسانه اي در محيط اينترنت).

5- داراي آرايش رسانه اي جامع ، نافذ و موثر در عرصه استاني ، ملي ، منطقه اي و جهاني از حيث شبكه ها و كانالهاي عمومي و تخصص راديو - تلويزيوني و شبكه هاي متعامل اينترنتي با بهره گيري از فناوري پيشرفته رسانه اي.

6- برخوردار از قدرت انعطاف لازم به منظور انطباق با شرايط و نيازهاي متحول وگاه غير قابل پيش بيني در عرصه تحولات جهاني و نيز عرصه تحولات داخلي و منطقه اي .

 

استراتژي هاي افق رسانه

عصر حاضر ، عصر حاكميت رسانه ها بر افكار عمومي جهان است و قدرتهاي بزرگ دنيا براي حفظ منافع و رسيدن به اهداف خويش بدنبال تسخير و تاثير گذاري بر افكار عمومي از طريق به كارگيري رسانه ها براي انتقال پيامهاي مورد نظر خود هستند.

در گذشته استفاده از شبكه هاي راديويي و تلويزيوني يك تفنن وسرگرمي اختيار محسوب مي شد. اما در حال حاضر استفاده از اين وسايل يك ضرورت و الزام اجتماعي است ، زيرا رسانه ها جزلاينفك زندگي امروزي به شمار مي روند و خارج ماندن افراد از گردون وسايل ارتباط جمعي به مفهوم حذف شدن آنان از حيات اجتماعي جديد است.

از اين رو دبيرخانه « افق رسانه» با توجه به اهميت چشم انداز و استراتژي هاي تعيين شده مجموعه « افق رسانه» كه رياست محترم سازمان در فروردين 84 در همايش سراسري مديران سازمان در زمينه هاي توليد ، ستادي - پشتيباني ، برنامه سازي ، كارهاي اجرايي و...مطرح نمودند را به صورت خلاصه براي اطلاع رساني بيشتر بيان مي نمايد.

پر واضح است كه به كارگيري و حركت در چارچوپ استراتژي هاي مدنظر افق رسانه موفقيتي بزرگ را نصيب خانواده صدا وسيما مي كند.

« استراتژي هاي پنج ساله »

توليد

پيام از منظر عام

1- تلاش در جهت اجراي نظام كار آمد و اثربخش " مديريت پيام" در تمامي ابعاد آن ( سياست گذاري ، برنامه ريزي ، توليد، تامين ، نظارت ، پخش ، نياز سنجي ، اثر سنجي و نظر سنجي) و ايجاد تحول در محتواي برنامه ها و نيز ايجاد تنوع در گونه هاي خبري و توسعه كيفي خبر متناسب با نيازهاي نو و تحولات فرهنگي جامعه در راستاي تحقق " ماموريت " و" كتاب برنامه " سازمان.

2- بازنگري و اصلاح فرآيند توليد ، تامين و پخش برنامه ها در راستاي نظام "مديريت پيام".

3- ارتقاي نظارت و ارزيابي كيفي و محتوايي درونزا در تمامي مراحل فرآيند توليد ، تامين و پخش برنامه ها ، به همراه تقويت نظام نظارت و ارزيابي پس از پخش.

4- تحكيم و افزايش مزيت رقابتي رسانه در برابر محصولات شبكه هاي راديويي و تلويزيوني منطقه و شبكه هاي ماهواره اي رقيب.

5- تحكيم اعتماد عمومي به رسانه در سطح آحاد جامعه در سايه حفظ استقلال سازمان در برابر فشارهاي ناشي از گروه ها ، گرايش ها و سليقه هاي سياسي ، اجتماعي خاص و ايفاي نقش فراجناحي و فرابخشي در تراز رسانه ملي.

6- توليد و عرضه هر چه بيشتر محتوا در شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي به منظور تقويت اينترانت ملي و تعديل نياز مردم به اينترنت جهاني و حفظ موقعيت سازمان به عنوان قطب فعاليت هاي اطلاع رساني رايانه اي در كشور.

قالب وساختار

7- توسعه كمي و كيفي توليدات پويانمايي ، فيلم داستاني (ويدويويي) و ارتقاي كيفي سريال هاي تلويزيوني و تعديل نياز رسانه به تامين فيلم و سريال خارجي به ويژه دركودك ونوجوان .

8- توليدبرنامه هاي سرگرمي ، تفريحي و طنز فاخر براساس طراحي شاخص هاي مدون و ملهم از ارزش ها و معيار هاي هنر اسلامي ايراني و پرهيز از سطحي نگري و ابتذال در اين زمينه .

مخاطب

9- ارتقاي " ابعاد هويتي جوانان" وتوسعه كمي و كيفي برنامه هاي مربوط به "دوره جواني" وارائه آموزش هاي مناسب به جوانان به منظور برخورداري از مهارت هاي لازم در مديريت صحيح وهوشمندانه اوقات فراغت خويش.

10- توليد برنامه در زمينه تحكيم جايگاه زن و مقام خانواده در فرهنگ اسلامي – ايراني و الگو سازي صحيح و موثر در اين زمينه و دفع شبهات فمينيستي .

11- توليدبرنامه متناسب با نيازها وانتظارات اقشار تحصيلكرده و گروه نخبگان و فرهيختگان جامعه و افزايش ضريب نفوذ رسانه در اين اقشار و تقويت رابطه بارسانه ملي.

12- توليد برنامه متناسب با نياز گروه كودك و نوجوان و تحكيم زير ساخت هاي تربيتي ، فكري ، اعتقادي و انقلابي قشر نوباوه كشور در راستاي فرهنگ و ارزش هاي ايراني – اسلامي.

ستادي - پشتيباني

رشد سريع در عرصه ارتباطات به ويژه دهه اخير ، تمامي مناسبات بشري را دگرگون ساخته است . دسترسي انسان به ابزار هاي نوين ارتباطي از طريق فناوري هاي پيشرفته و سرمايه گذاري هاي كلان دولت ها در اين زمينه ، تعريف جديدي از قدرت و موازنه ، در دنياي كنوني ارائه داده است.

تحولات سياسي – اجتماعي سالهاي اخير در نقاط مختلف جهان حكايت از بروز جنگ رسانه اي بر سر تسخير و فتح افكار عمومي و ايجاد تغييرات دلخواه در فرهنگ جوامع و به طور خاص ، منطقه خاورميانه دارد . از اين رو براي باز نماندن از قافله اطلاع رسانان وبراي جلوگيري از خدشه وارد شدن به هويت و فرهنگ ملي – مذهبي بهترين راه تعيين چارچوب ها و مشخص نمودن استراتژي هاي مثمر ثمر در امر اطلاع رساني در رسانه است .

اينك به منظور ايجاد همگرايي بيشتر و تمركز بر روي اهداف سازماني ، به كارگيري استراتژي هاي " افق رسانه" به صورت كاربردي آنها مدنظر است. بخش دوم استراتژيهاي افق رسانه تقديم مي شود.

ساختار و تشكيلات

13- تعديل و متناسب سازي ساختار ، حذف فعاليت هاي موازي و تمركز فعاليت ها برماموريت اصلي سازمان و رفع تصدي در بخش هاي پشتيباني ، خدماتي ، فني و آموزشي تا حد امكان و بهره گيري از ظرفيت هاي ديگر دستگاه ها و به ويژه بخش خصوصي.

سيستم ها و روشها

14- به كارگيري فناوري اطلاعات (IT) به نحو فراگير و موثر ، و طراحي و توسعه سيستم هاي مورد نياز در سطوح مديريتي ، برنامه ريزي ، تحقيقات ، برنامه سازي و اتخاذ روش هاي كارآمد در جهت ارتقاء و بهبود بهره وري در سازمان.

15- ايجاد ظرفيت و توان لازم در برقراري سيستم هاي پايدار توليد و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در شرايط بروز حوادث غير مترقبه.

پژوهش

16- برقراري پيوند كارآمد و مستمر ميان فعاليتهاي پژوهشي و نيازهاي رسانه در سطوح راهبردي و كاربردي و استفاده موثر از نتايج نياز سنجي ، اثر سنجي ، نظر سنجي و ارزيابي هاي برنامه اي در سياستگذاري ، برنامه ريزي و طراحي و ساخت محصولات جديد در شبكه هاي داخلي و برون مرزي.

منابع انساني و آموزش

17- باز مهندسي نظام مشاغل ، نظام حقوق و دستمزد ، نظام آموزش ، نظام ارزشيابي و ترفيعات با تاكيد بر ارزشيابي مديران.

18- ارتقاي موثر امر آموزش و توسعه كيفي منابع انساني سازمان و به كارگيري نيروهاي با استعداد ، خلاق ، حرفه اي و روزآمد ، علاقه مند ، متعهد و وفادار به اصول و ارزش هاي نظام اسلامي در مشاغل مختلف ، به ويژه مشاغل مديريتي و مشاغل حساس بخش توليد و برنامه سازي

كانال ها وشبكه ها

19- تقويت شبكه هاي صدا و استفاده بهينه از ظرفيت هاي راديو و توليدات راديويي.

20- ايجاد شبكه مستقل پخش براي سيماي "قرآن و معارف ".

21- تكميل و گسترش شبكه تعاملي راديويي و تلويزيوني و حضور موثر ، كارآمد و رقابتي در محيط اينترنت در راستاي اهداف ملي و فراملي سازمان.

22- تقويت و گسترش شبكه العالم و شبكه هاي راديويي و تلويزيوني برون مرزي به زبان انگليسي در زمينه خبر و نيز اشاعه فرهنگ اسلامي و معارف اهل بيت (ع) بر اساس اطلاع دقيق از نياز ها و انتظارات مخاطبان.

23- تكميل و گسترش شبكه هاي استاني تلويزيوني در تمامي استان هاي كشور.

پوشش و سيگنال رساني

24- توسعه و بهبود پوشش جمعيتي شبكه هاي راديويي اف. ام تا مرز 75 درصد از جمعيت كشور با اولويت شبكه هاي راديويي معارف ، قرآن ، پيام ، ورزش و استاني و نيز تكميل و بهبود پوشش جغرافيايي شبكه هاي راديويي موج متوسط در سراسر كشور و حذف نقاط كور جمعيتي در مناطق تحت پوشش .

25- توسعه پوشش جمعيتي و جغرافيايي شبكه هاي تلويزيوني با اولويت تكميل پوشش شبكه هاي "قرآن و معارف" ، اول، ، سوم ، استاني ، خبر ، بهبود كيفيت صوت و تصوير و حذف نقاط كور جمعيتي در سطح كشور.

26- اجراي آزمايشي شبكه هاي كابلي در تهران و حداقل پنج شهر پر جمعيت كشور.

27- پخش برنامه هاي شبكه هاي جام جم و ساير شبكه هاي برون مرزي از طريق شبكه هاي كابلي در مناطق اروپا ، آمريكاي شمالي ، شرق آسيا و اقيانوسيه و بهبود و تكميل پوشش ماهواره اي شبكه هاي مزبور .

28- راه اندازي ماهواره اختصاصي پخش عمومي جمهوري اسلامي ايران و استفاده از ماهواره هاي مختلف براي پوشش جهاني برنامه هاي صدا و سيما در جهت قطع وابستگي به يك سيستم ماهواره اي خاص .

فني

29- به كارگيري فناوري هاي پيشرفته مرتبط با صنعت راديو و تلويزيون و برقراري سيستم هاي ديجيتالي توليد ، پخش ، آرشيو ، سيگنال رساني ماهواره اي و كابلي.

30- ايجاد خود اتكايي كامل در امر تامين تجهيزات فني ، توسعه و تكميل پوشش و سيگنال رساني و استفاده از حداكثر توانمندي هاي داخلي در تامين و ساخت تجهيزات استوديويي مورد نياز رسانه.

منابع مالي

31- تامين و تثبيت سهم مناسب اعتبارات سازمان از مجموع منابع عمومي دولت و تعديل وابستگي منابع مالي سازمان به درآمد آگهي هاي بازرگاني.

32- ايجاد سيستم كارآمد و مناسب بازاريابي ، فروش و مبادله محصولات رسانه در سطح جهان با حفظ اولويت منطقه و جهان اسلام.

اهم اولويت هاي برنامه سازي

تغيير و تحول در دنياي ارتباطات ، ايجاب مي نمايد كه در رسانه هاي دنيا با اين تغييرات خود را هماهنگ و همسو كنند. سازمان صدا وسيما در راستاي چشم انداز بيست ساله نظام ، دست به حركتي نو در برنامه ريزي و ترسيم حركت به سمت آينده خويش زده است و با پيروي از منويات رهبر فرزانه انقلاب ، رسانه ملي ماموريت يافت با نگاهي راهبردي ، معطوف به چالش هاي محيط خارجي و تحليل محيط سازمان ، استراتژي حركت خود را در پنج ساله آينده ترسيم نمايد. در بخش سوم از استراتژي هاي پنج ساله افق رسانه به بررسي اهم اولويتهاي برنامه سازي مي پردازيم.

1- توليد برنامه هاي مناسب در راستاي ارتقاي معرفت و روشن بيانه و ايمان ديني آگاهانه اقشار مختلف مردم ، خاصه جوانان ، به دور از هرنوع عوام زدگي و اتكاي صرف به تغليظ احساسات و پرهيز از هر نوع شبهه زايي در برنامه ها.

2- تبيين و ترويج فضليت هاي اخلاقي در جامعه نظير :

انضباط اجتماعي ، وجدان كاري ، نظم وبرنامه ريزي، ادب اجتماعي ، ادب در محيط خانواده ، احترام به والدين ، احترام به معلم ، احترام به حق ديگران ، امانتداري ، درستكاري ، احساس مسئوليت ، اعتماد به نفس ملي ، حفظ كرامت انساني ، حق طلبي ، زيبايي طلبي ، نفي مصرف زدگي ، حيا وعفت فردي و اجتماعي.

3- ترويج روحيه كارآفريني و ارائه الگوهاي موفق از كارآفرينان بومي در بخش هاي كشاورزي ، صنعت و خدمات به منظور گسترش فرصت هاي شغلي مناسب براي جوانان.

4- توسعه آموزش هاي عمومي ، تخصصي و كاربردي براي جوانان به منظور كسب مهارت هاي لازم و آمادگي بيشتر در صحنه سازندگي كشور.

5- دشمن شناسي ، افشاي توطئه هاي استكبار جهاني و نقد غرب در حوزه نظري و عملي.

6- بسترسازي فكري و فرهنگي براي شكوفايي و بالندگي جنبش نرم افزاري و نهضت آزاد انديشي.

7- توليد برنامه هاي مناسب در راستاي سياست هاي نوين اقتصادي ، اجتماعي كشور در زمينه امحاي فقر ، تبعيض ، فساد ، بسط و گسترش عدالت اجتماعي در جامعه .

8- توليد برنامه در زمينه ايجاد و گسترش فرصت هاي شغلي مناسب براي جوانان.

9- توليد برنامه در زمينه تقويت فرهنگ بومي و آداب و رسوم پسنديده ايراني با عنايت به غنا و تكثر فرهنگي موجود در كشور.

10- احياء و گسترش هنرهاي اسلامي و حفظ و حراست ازمواريث و ارزشهاي جاودانه آن .

11- تقويت نهضت بيداري درجهان اسلام.

12- جلب و گسترش مشاركت عمومي در تمامي زمينه هاي فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي.

13- تقويت مديريت اجرايي كشور و تشريح منطقي و منصفانه دستاوردهاي نظام در عرصه مختلف.

 

اهم ساز و كارهاي اجرايي

سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران به مثابه دانشگاه عمومي ، با بهره گيري ار هنر فاخر و سمت دهي موثر و كارآمد آن از طريق كانال هاي راديويي و تلويزيوني و برخوردار از رسانه هاي مجازي.

( شبكه هاي رايانه اي و اينترنتي ) و مكتوب با توليد و پخش برنامه هاي متنوع آموزشي ، خبري و اطلاع رساني ، سرگرمي و تفريحي ..... با مخاطبان گسترده ، اعم از ايرانيان داخل و خارج از كشور ، فارسي زبانان آسياي ميانه و شبه قاره ، مسلمانان جهان و ديگر شهروندان جامعه جهاني روبرو است . در بخش چهارم از گزيده افق رسانه به اهم ساز و كارهاي اجرايي جهت تحقق ماموريت رسانه مي پردازيم.

1- طراحي سازوكار موثر مديريت پيام در تمامي ابعاد آن به صورت منظومه اي هماهنگ و هم افزا.

2- همكاري هدفمند و سامان يافته با حوزه هاي علميه و مراكز آموزش عالي كشور به منظور ارتقاي سطح ديني و علمي توليدات وبرنامه هاي سازمان.

3- اصالت دادن به شوراهاي تخصصي و بهره گيري مستمر و نظام مند از ديدگاه هاي كارشناسان ، نخبگان و صاحبنظران در نظام تصميم گيري .

4- بهبود سيستم ارتباطي با تمامي اقشار و گروه هاي مخاطب به منظور توجه بيشتر به نيازهاي آنان و تحكيم پيوند ميان مردم و رسانه ملي.

5- توليد پرشمار فيلمنامه و متن با كيفيت و پر محتوا بر اساس اولويت هاي برنامه سازي و متكي بر پژوهش و ايجاد كارگاه هاي فيلمنامه نويسي.

6- توليد انبوه فيلم هاي ويديويي داستاني.

7- غني سازي محتوايي فيلم ها و سريال ها و جلوگيري از كشدار و ملال آور شدن آنها.

8- ايجاد تمركز و هماهنگي موثر در توليدات سينمايي سيما.

9- ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر در دو حوزه سيما و صدا و بهره گيري متقابل از ظرفيت هاي موجود يكديگر.

10-استفاده موثر و مناسب از توليدات استاني در شبكه هاي ملي به منظور تقويت فرهنگ بومي و آداب و رسوم پسنديده ايراني.

11- جلوگيري از هرنوع استفاده ابزاري از زنان در مجموعه هاي تلويزيوني و راديويي.

12- اعمال دقت لازم در شخصيت پردازي و چهره سازي قهرمانان مثبت فيلم ها ، مجريان و ميهمانان برنامه ها به منظور ارائه الگويي شايسته و درخور شان نظام و انقلاب براي جوانان.

13- استفاده موثر از موسيقي سنتي و بهره گيري بيشتر از تنوع موسيقايي محلي و استاني و اصلاح و جهت دهي منطقي به توليدات موسيقي پاپ با تكيه بر مضامين متعالي و رشد چشمگير كليپ هاي تلويزيوني.

14- فراخوان هنرمندان مستعد به ويژه نويسندگان با ذوق ، فرهيخته و با تجربه به منظور ارتقاي كيفي تولیدات طنز و بهره گيري از فرهنگ غني و متون اصيل و گنجينه تاريخي و ارزشمند ايراني – اسلامي.

15- توليد برنامه هاي ويژه و مستند در جهت نقد ، افشا و خنثي سازي توطئه هاي شبكه هاي ماهواره اي ضد انقلاب و جريانات مخالف نظام .

16- اصلاح نظام تهيه كنندگي .

17- بازنگري و اصلاح ساختار معاونت سيما.

18- بازنگري در شيوه پخش اخبار و اطلاع رساني .

19- كمك به ايجاد اتحاديه هاي خبري منطقه اي و بين المللي به ويژه در سطح كشورهاي اسلامي در راستاي حفظ منافع جهان اسلام .

20- بازنگري در ماموريت و فعاليت هاي رسانه هاي مكتوب سازمان به ويژه روزنامه جام جم و افزايش هماهنگي و همسويي آنها با نيازهاي شبكه هاي راديويي و تلويزيوني كشور.

21- تاكيد و تمركز جدي آموزش سازمان برجنبه هاي كاربردي در تمامي سطوح توليدي و مديريتي متناسب با نيازهاي متحول رسانه ملي.

22- بازنگري در ماموريت دانشكده و ارزيابي نيروهاي فارغ التحصيل آن در طول سال هاي گذشته و تعريف ماموريت هاي نوين در راستاي نيازهاي جديد سازمان.

23- توسعه و بهبود سيستم ها و تجهيزات فني آرشيو مركزي سازمان و افزايش كارآمدي آن.

24- نوسازي ، بازسازي ، جايگزيني ، توسعه سيستم ها و تجهيزات برنامه سازي ، خطوط ارتباطي و انتشار امواج.

25- بازنگري و اصلاح ساختار حوزه فني.

26- اصلاح نظام حقوق و دستمزد و برقراري سيستم موثر تشويق و تنبيه.

27- بازنگري و اصلاح و فرايندهاي بخش مالي سازمان.

28- بازنگري در منابع مالي سازمان و ايجاد تعادل منطقي و مناسب در اتكاي سازمان به اعتبارات دولتي و درآمد آگهي هاي بازرگاني.

29- تدوين و تصويب قانون جديد اداره سازمان صدا وسيما.