Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

افزایش 79درصدی درآمد کمیته امداد استان

افزایش 79درصدی درآمد کمیته امداد استان


مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت: درامد این نهاد حمایتی از محل صدقات و مشارکت های مردمی در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 79 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج، عبدالمجید فرهادی در نشست هم اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد که با هدف بررسی سند کاهش فقر و توسعه مشارکت های مردمی در یاسوج برگزار شد، افزود:درهشت ماه سال گذشته 30 میلیارد ریال از طریق صدقات و کمک های مردمی جمع آوری شد که امسال این میزان به 54 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی بیان کرد: این میزان درامد بر اساس نیاز و محرومیت مناطق مختلف استان در زمینه های عمرانی، فرهنگی ، آموزشی و خدماتی هزینه خواهد شد.

فرهادی با اشاره به اینکه هم اکنون 31 هزار خانوار زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد هستند، گفت: در چهار سال گذشته با اجرای طرح های خود اشتغالی هفت هزار خانوار از جمعیت زیر پوشش این نهاد حمایتی کم شده است.

فرهادی نشست با مدیران روابط عمومی های دستگاه های اجرایی به منظور تدوین سند کاهش فقر و اجرای دقیق برنامه های آن دراستان را ضروری دانست و اظهار کرد: روابط عمومی ها نقش مهمی در ایجاد تعامل همه جانبه با کمیته امداد برای اجرای طرح های مشارکتی دارند.

وی هدف از برگزاری این نشست را ساماندهی مشارکت های مردمی و ارایه نظرات و پیشنهادات مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد برای تبیین برنامه های کمیته امداد استان در ادارات و کاهش فقر در این استان اعلام کرد.