Skip to Content

افزایش 15 درصدی محصولات گلخانه ای در کهگیلویه و بویراحمد

افزایش 15 درصدی محصولات گلخانه ای در کهگیلویه و بویراحمد


معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد  از افزایش 15 درصدی محصولات گلخانه ای در این استان خبر داد .
آقای صداقت کیش تعداد گلخانه های فعال استان را 51 گلخانه برشمرد و گفت : از این تعداد 37 واحد به کشت سبزی و صیفی ،10 واحد به کشت گل شاخه بریده و آپارتمانی و 4 واحد نیز به کشت توت فرنگی اختصاص یافته است .
وی با بیان اینکه در طی 4 ماه گذشته از مجموع کل واحدهای سبزی و صیفی 1500 تن محصول برداشت شد گفت : محصول تولیدی به استانهای همجوار صادر شد.
صداقت کیش مجموع کل محصول تولیدی گل شاخه بریده در 4 ماه گذشته را نیز دو میلیون و 300 شاخه برشمرد و گفت : گل تولیدی این واحدها روانه بازا ر استان تهران شده است.
وی همچنین با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 40 تن توت فرنگی در استان تولید شد گفت : محصول تولیدی به استانهای تهران فارس و اصفهان صادر شد .
صداقت کیش توسعه گلخانه های انفرادی و فعال نمودن مجتمع های گلخانه ای در شهرستانها را از عمده برنامه های پیشروی جهاد کشاورزی استان عنوان کرد.