Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

افزايش آمار به دام افتادن كاربران در چنگال جنايتكاران اينترنتي

رئيس پليس فتا كهگيلويه و بويراحمد از افزايش روز به روز آمار به دام افتادن كاربران در چنگال جنايتكاران اينترنتي خبرداد. عبدالمطلب مرتضويان اظهار كرد:به دليل نبود آموزش هاي مدون كاربران اينترنتي در كشور با مواردي از آسيب هاي سايبري برخورد مي كنند كه نه تنها راه حلي براي آن نمي بينند بلكه در بسياري از مواقع از كنار آن عبوركرده و از آن چشم پوشي مي كنند. (روزنامه ابتکار/24 مرداد1391)