Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفرینی ایران در عرصه هسته ای مدیون آموزش و پرورش است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروزه افتخار آفرینی ایران اسلامی در عرصه هسته ای و سایر میادین علمی مدیون آموزش و پرورش و تلاش و دلسوزی معلمین است. اکبر نیکزاد در مراسم تجلیل از معلمان و مدیران نمونه کشوری و استانی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: همواره تأکید داشته ام و بر گفته خود پافشاری می کنم که مهم ترین موضوع در حرکت یک جامعه نیروی انسانی است و آموزش و پرورش مهم ترین دستگاه در میان همه ادارات و دستگاه های کشور است کهه لازم است همه با دیده احترام و قدر شناسی به این نهاد انسان ساز بنگریم. ( روزنامه امید مردم / 11 اردیبهشت 1391 )