Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

آغاز طرح هجرت 3 با حضور بیش از 50 دانشجو از دانشگاه پیام‌نور واحد دهدشت در منطقه چاروسا

آغاز طرح هجرت 3 با حضور بیش از 50 دانشجو از دانشگاه پیام‌نور واحد دهدشت در منطقه چاروسا


مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد دهدشت گفت: همزمان با ماه رمضان اجرای طرح هجرت 3 با حضور بیش از 50 دانشجو از دانشگاه پیام‌نور واحد دهدشت در منطقه چاروسا از اول تیرماه آغاز شده است که در دو زمان 10 روزه در منطقه حضور دارند.

این دانشجویان در دو گروه که گروهی شامل25خانم که کارهای فرهنگی وکلاس های تقویتی برگزار می کنند وشامل25آقا که کارهای عمرانی انجام می دهند و در حال حاضر دو مسجد در روستای آبچندار این بخش را شروع نمودند.