Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

آغاز طرح زیباسازی مجتمع ادارات گچساران

فرماندار گچساران از آغاز عملیات اجرایی طرح زیباسازی و ایجاد فضای سبز مجتمع ادارات این شهرستان خبر داد. محمد شفیعی در جلسه هماهنگی زیباسازی مجتمع ادارات این شهرستان اظهار کرد: بهبود وضعیت ، مبلمان و زیباسازی ظاهر شهر در کنار دیگر کارهای عمرانی و خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. (روزنامه امید مردم/25 مرداد1391)