Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان دنا مشخص شدند

در انتخابات انجمن عکاسان دنا که با حضور جمعی از عکاسان استان و معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانبرگزار شد، رئیس و هیئت مدیره این انجمن مشخص شدند. براساس آرای شورای عمومی این انجمن اسحاق آقایی به عنوان رئیس انجمن عکاسان دنا انتخاب شد. (روزنامه ابتکار/ 22 اسفند 1390)