Skip to Content

اعزام بانوی دونده کهگیلویه وبویراحمدی به مسابقات قهرمانی کشور

اعزام بانوی دونده کهگیلویه وبویراحمدی به مسابقات قهرمانی کشور


روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از اعزام مریم موسویان بانوی دونده این استان به مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.به گزارش  روابط عمومی ،این مسابقات روزهای چهارم و پنجم اردیبشهت در مجموعه آفتاب تهران در ماده های 100 ،200 ،400 ،800 ،یکهزارو 500 وسه هزار متر و 100 و 400 متر مانع و چهاردر 100 متر وچهاردر400 متر، پرش طول، پرس سه گام، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب چکش، پیاده روی و هفتگانه در تهران برگزار می شود. موسویان دونده هم استانی عضو تیم ملی دوومیدانی بانوان استان در رده سنی جوانان در این مسابقات در ماده های یکهزارو 500 متر و سه هزار متر شرکت می کند. براساس این گزارش ، فتانه موسویان بعنوان مربی موسویان را در این مسابقات همراهی خواهد کرد.منبع:خبرمرکز