Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اعتبارات عمرانی دانشگاه یاسوج 70 میلیارد ریال اعلام شد

اعتبارات عمرانی دانشگاه یاسوج 70 میلیارد ریال اعلام شد


رئیس دانشگاه یاسوج اعتبارات عمرانی امسال این دانشگاه را 70 میلیارد ریال اعلام کرد. دکتر اردوان ارژنگ افزود: این میزان اعتبار برای تکمیل پروژه های عمرانی در دست اجرا و کمک به توسعه فضای آموزشی، اداری و رفاهی این دانشگاه هزینه خواهد شد. وی دانشکده منابع طبیعی ، ساختمان مرکزی ، کتابخانه مرکزی، محوطه سازی ، آزمایشگاه ، مرکز رایانه، سالن ورزشی را از مهم ترین طرح های عمرانی در دست اجرای این دانشگاه اعلام کرد و افزود: روند ساخت این طرح ها با این بودجه بیش از پیش دنبال خواهد شد. (روزنامه امید مردم / 26 مرداد 1391)