جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ستاد انتخابات کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعیه شماره ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ستاد انتخابات کشور

 

ممنوع بودن آثار تبلیغاتی نامزدها در شعب اخذ رایبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۸ اعلام کرد وجود آثار تبلیغات در شعب اخذ رای ممنوع است.
در اطلاعیه شماره ۱۸ آمده است:
به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی می رساند، کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به احزاب، گروههای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد .
لذا ضروری است در صورت مشاهده هرگونه آثار تبلیغات در طول زمان اخذ رأی آن را امحاء نمایند.
ممنوع بودن آثار تبلیغاتی نامزدها در شعب اخذ رایهمچنین در متن اطلاعیه شماره ۱۹ آمده است:
به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی می‌رساند؛ حتماً در مدت زمان اخذ رأی مبادرت به روشن نمودن دستگاه رادیو در شعبه اخذ رأی نمایند تا دستورالعمل‌های ستاد انتخابات کشور که از طریق صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد را در دستور کار قرار دهند.
ممنوع بودن آثار تبلیغاتی نامزدها در شعب اخذ رایاطلاعیه شماره ۲۰ هم به این شرح است:
به اطلاع کلیه هموطنان عزیز و اعضای شعب اخذ رأی می رساند: اخذ رأی در کلیه شعب ثابت و سیارفقط با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی توسط شخص رأی دهنده امکان پذیر می‌باشد و هیچ مدرک دیگری قابل قبول نمی باشد.

 

 

ممنوع بودن آثار تبلیغاتی نامزدها در شعب اخذ رایبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۸ اعلام کرد وجود آثار تبلیغات در شعب اخذ رای ممنوع است.
در اطلاعیه شماره ۱۸ آمده است:
به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی می رساند، کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به احزاب، گروههای سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد .
لذا ضروری است در صورت مشاهده هرگونه آثار تبلیغات در طول زمان اخذ رأی آن را امحاء نمایند.
ممنوع بودن آثار تبلیغاتی نامزدها در شعب اخذ رایهمچنین در متن اطلاعیه شماره ۱۹ آمده است:
به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی می‌رساند؛ حتماً در مدت زمان اخذ رأی مبادرت به روشن نمودن دستگاه رادیو در شعبه اخذ رأی نمایند تا دستورالعمل‌های ستاد انتخابات کشور که از طریق صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد را در دستور کار قرار دهند.
ممنوع بودن آثار تبلیغاتی نامزدها در شعب اخذ رایاطلاعیه شماره ۲۰ هم به این شرح است:
به اطلاع کلیه هموطنان عزیز و اعضای شعب اخذ رأی می رساند: اخذ رأی در کلیه شعب ثابت و سیارفقط با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی توسط شخص رأی دهنده امکان پذیر می‌باشد و هیچ مدرک دیگری قابل قبول نمی باشد.