Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اصل 44 قانون اساسي

اصل 44 قانون اساسي عنوان برنامه است كه با هدف ارتقاي باورها ، ارزشهاي ديني از صداي شبكه استاني دنا پخش مي شود.

اين برنامه به مدت 30 دقيقه در روزهاي پنج شنبه هر هفته در زمينه حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع و مولد ، پشتيباني از توليد و توسعه آن ايجاد كسب و كار اقتصادي و تبيين اصل 44 قانون اساسي از صداي شبكه دنا پخش مي شود.

گزارشگر برنامه با حضور در بنگاه های اقتصادی ، با صاحبان این بنگاه ها و افراد شاغل به گفتگو می نشیند. کارشناس برنامه توانمندی ها ، پتانسیل ها و شیوه های اجرایی کردن طرح های اقتصادی را تشریح می نمایند.

تهيه كننده: جهانبخش صابري