Skip to Content

استقبال مخاطبان شبکه ی شما از ترانه های محلی استان

استقبال مخاطبان شبکه ی شما از ترانه های محلی استان


اجرای ترانه های محلی استان در برنامه ی هفت ترانه شبکه ی شما با استقبال خوب مخاطبان این شبکه همراه شد .برنامه هفت ترانه که به موسیقی  و ترانه های سنتی نواحی ومناطق کشورمان می پردازد، میهمان خواننده وهنرمند شبکه دنا بود.

در این برنامه آهنگ های سنتی ومحلی استان توسط کورش رضوانی اجرا شد که توانست در مقایسه با موسیقی و ترانه های دیگر مناطق کشور رضایت بیش از70درصدی مخاطبان را به خود اختصاص دهد.منبع: خبرمرکز