جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

استقبال شبکه استانی دنا از هفته نیروی انتظامی - نمایش محتوای خبر

 

 

استقبال شبکه استانی دنا از هفته نیروی انتظامی

استقبال شبکه استانی دنا از هفته نیروی انتظامی

مدیرکل صداوسیمای مرکز کهگیلویهوبویراحمد نیروی انتظامی را حافظ امنیت، و آرامش جامعه دانست.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، رئوف در جلسه دیدار با فرمانده و معاونان نیروی انتظامی استان کهگیلویهوبویراحمد با تبریک هفته نیروی انتظامی‌گفت: صداوسیما مدیریت افکار عمومی جامعه را به عهده دارد و به تعبیر رهبرمعظم انقلاب قرارگاه مقدم مقابله با جنگ نرم به شمار میآید.

وی راهبرد سهگانه پلیس، مردم و صداوسیما را ضامن موفقیت و ارتقای سطح امنیت در جامعه دانست و برتعامل، همکاری و همافزایی این سه مولفه تاکید کرد و از آمادگی شبکه دنابرای توسعه همکاری با پلیس خبر داد.

مدیرکل صداوسیما به برنامه‌های شبکه استانی دنا در هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: فرمانده‌هان و معاونان نیروی انتظامی استان کهگیلویهوبویراحمد در برنامه‌های «صبح دنا»، «خانواده»، «میزگرد»، «شویل دنا» و بخش خبری حضور مییابند و به بیان دیدگاه خود می‌پردازند و در حوزه صدا نیز برنامه‌های «صبحگاهی»، «پاسخ»، «میزگرد»، «خانواده» و «پیام استان»، فرماندهان و کارشناسان نیروی انتظامی‌ با حضور در این برنامه درخصوص هشدارهای پلیسی، توصیه‌های اجتماعی پلیس، تاثیر میزان مشارکت مردم در همکاری با پلیس و بیان موضوعات روز متناسب با هفته نیروی انتظامی از رادیو دنا، روی آنتن میرود.

بخش فیلمهای تلویزیونی و سریالهای جذاب پلیسی و همچنین زیرنویسهای آموزشی از دیگر برنامه‌های شبکه دنا در هفته نیروی انتظامی است.

سردار انصاری فرمانده ارشد نیروی انتظامی عملکرد شبکه استانی دنا را در مشارکت اجتماعی مردم با پلیس شایسته تشکر دانست و گفت: صداوسیما نقش تاثیرگذاری در کاهش آسیبهای اجتماعی، آگاهیبخشی به جامعه هدف داشته و مجموعه اقدامات، زحمات همه همکاران شبکه استانی دنا در تعامل با نیروی انتظامی استان جای تشکر دارد.