Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استفاده فرهنگيان ازشماره حساب واريزحقوق خودبراي یاران

فرهنگيان استان مي توانند از شماره حساب واريز حقوق خود براي طرح هدفمند كردن يارانه ها استفاده كنند.
اداره روابط عمومي آموزش و پرورش استان اعلام كرد: تمامي فرهنگيان داراي شماره حسابي پرداخت حقوق خودهستند مي توانند همين شماره را براي پرداخت حق يارانه خود اعلام و از افتتاح حساب جديد خودداري كنند.