حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۷ مهر ۱۳۹۷

استان و توسعه - نمایش محتوای صدا

 

 

استان و توسعه

استان و توسعه

 

صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد در برنامه استان و توسعه یکی از از مسئولین شهرستانهای استان را به همراه یکی از مسئولین استانی مرتبط با دستگاه های اقتصادی به برنامه دعوت می کند تا در خصوص توانایی اقتصادی شهرستان مورد نظر و تبیین ضرورت سرمایه گذاری بحث و گفتگو کنند. معرفی زیر ساخت های اقتصادی استان و راه های توسعه اقتصادی معرفی استعداد ها و توانمندی ها، معرفی صنعت گردشگری، معرفی منابع معدنی و در مجموع زمینه سازی برای افزایش تولید و حضور در صحنه های اقتصادی استان از اهداف مهم تولید این برنامه می باشد. همچنین موضوع سبک زندگی، توجه به محور های چهارگانه دین، اخلاق، امید و آگاهی متناسب با ساختار و موضوع برنامه نیز در برنامه دیده شده است. به ریتم برنامه نیز توجه کافی صورت می گیرد و از تعارفات و مباحث کلیشه ای در برنامه پرهیز می شود. همچنین به تناسب موضوع و شهرستان برنامه از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه دعوت می شود. از دیگر مواردی که در برنامه مورد توجه قرار می گیرد توجه با اصل 44 قانون اساسی می باشد. در برنامه طرح های ملی و استانی نیز مورد پیگیری قرار می گیرد و در این جهت از کارشناسان و مسئولان آگاه به موارد و مسائل مورد نظر استفاده می شود. در ابتدای برنامه نریشن کوتاه از موضوع برنامه با توجه به توانایی ها و مشکلات موجود صورت می گیرد. در این برنامه گزارش هایی با توجه به موضوع برنامه نیز دیده شده است و گزارشگر با حضور در شهرستان مورد نظر با توجه به موضوع در برنامه گزارش هایی تهیه می کند. این برنامه هر هفته روز دوشنبه از ساعت 12:30 تا 13:15 به صورت زنده از صدای استانی دنا پخش می شود.

تهیه کننده: خدابخش عزیزی

گوینده: عنایت عباسی

گزارشگر: سیمه عوض زاده