Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات ( 9-11-1390)

استان در لابه لای مطبوعات ( 9-11-1390)


*قابل توجه خیرین نیکوکار: 500 دانش آموز یتیم کهگیلویه و بویراحمد و بویراحمدی حامی می خواهد. ( روزنامه امید مردم / 9 بهمن 1390 )