Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات ( 9-11-1390)

*مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد: هدفمندی یارانه ها مصرف بنزین را هفت میلیون لیتر کاهش داده است. ( روزنامه امید مردم / 9 بهمن 1390 )