Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 9 بهمن 1390

استان در لابه لای مطبوعات - 9 بهمن 1390


*نظارت ها بیشتر و مسکن مهر جانی دوباره گرفته است.

رئیس اداره روابط عمومی مسکن و شهر سازی گفت: پروژه مسکن مهر پروژه ای با اهمیت است که متعلق به قشر کم درآمد جامعه و با پول مردم در حال ساخت است به همین علت مردم از ما به عنوان خدمت گزاران خودشان انتظار دارند برای تسریع در آماده شدن این پروژه و همچنین استفاده از مصالح بسیار عالی در ساخت و سازها تمام تلاش خود را به کار گیریم وی گفت:  قطعأ از این به بعد اگر به مردم قولی داده شود یقینأ پروژه در موعد مقرر به آنها تحویل داده خواهد شد. ( روزنامه ابتکار / 9 بهمن 1390)