Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 9 بهمن 1390

*تأمین 10 درصد لبنیات کهگیلویه و بویراحمد با طرح های مدد جویی.

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت : اکنون 10 درصد لبنیات و گوشت کهگیلویه و بویراحمد از طریق طرح های مدد جویی کمیته امداد این استان تولید می شود. ( روزنامه ابتکار / 9 بهمن 1390)