Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات ( 8-9-1390)

*مدیر عامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد: 420 روستا تا پایان سال 92 گاز رسانی می شوند. (امید مردم 8 آذر 1390)

 

*دانشکده پزشکی در شهرستان کهگیلویه احداث می شود. (امید مردم 8 آذر 1390)