Skip to Content

استان در لابه لای مطبوعات - 30بهمن 1390

استان در لابه لای مطبوعات - 30بهمن 1390


مکان نمایشگاه بزرگ یاسوج باید به سرعت احداث شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کمبود فضای نمایشگاهی در مرکز استان گفت: طرح نمایشگاه  بزرگ در دست احداث استان باید به سرعت اجرا شود. ( روزنامه امید مردم / 30 بهمن 1390)