Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 3 اسفند 1390

ورزشکار هم استانی رکورد مشت زنی بوکس را در جهان زد.

شهریار قاسمی خو مشت زن کهگیلویه و بویراحمدی با زدن  337 ضربه مشت به کیسه بوکس با زمان 8 ساعت و 2 دقیقه به صورت پی در پی و پشت سر هم رکورد مشت زنی به کیسه بوکس را در جهان شکست.

تا قبل از این یک ورزشکار اهل آذربایجان صاحب رکورد مشت زنی به کیسه بوکس بود. (روزنامه ایران / 3 اسفند 1390 )