Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 27 بهمن 1390

استان در لابه لای مطبوعات - 27 بهمن 1390


شهردار لیکک: شهرداری در راستای احترام به عزت نفس شهروندان تلاش می کند.

مهندس محسن زمان پور اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی مطلوب و احترام به عزت نفس شهروندان ، شهرداری لیکک تلاش می کند تا با بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود بیشترین خدمات را به شهروندان عزیز ارائه کند. (روزنامه امید مردم / 27 بهمن 1390)