Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 27 بهمن 1390

شهر دهدشت نیاز به زیبا سازی دارد.

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: شهر دهدشت به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرههی استان کهگیلویه و بویراحمد نیاز به زیبا سازی دارد. (روزنامه امید مردم / 27 بهمن 1390)