Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 25 بهمن 1390

65 نو عروس دهدشتی کمک هزینه جهیزیه دریافت کردند.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه گفت: 65 جهیزیه و کمک هزینه ازدواج به زوج های جوان دهدشتی اعطا شده است. (روزنامه امید مردم / 27 بهمن 1390)