Skip to Content

استان در لابه لای مطبوعات - 25 بهمن 1390

استان در لابه لای مطبوعات - 25 بهمن 1390


کاندیداها وعده کاذب و رویایی ندهند.

فرماندار کهگیلویه گفت: کاندیداها در تبلیغات خود از ارائه وعده های کاذب و فراتر از حد توان خود که برخی از آن ها رویایی بوده خودداری کنند و وعده های درحد توان بدهند. (روزنامه امید مردم / 25 بهمن 1390)